Doporučujeme
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamaci na porušenost obalu a poškození obsahu zásilky nemůžeme brát zřetel.

Záruční doba je 24 měsíců a běží ode dne doručení zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku.

Kupující má právo dle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno neporušené, v originálním obale. po obdržení vráceného zboží Vám zašleme peníze, kromě balného a poštovného, na Váš účet či složenkou, a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení zboží.

Osobní údaje, které nám poskytnete za účelem nákupu zboží, budou využity pouze pro naši potřebu k řádnému vyřízní Vaší objednávky a nebudou poskytnuty třetí straně.